top of page

Arbeidsrecht

Het kantoor is ook gespecialiseerd in arbeidsrecht. Sinds 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) van toepassing geworden. Dit heeft veel veranderingen teweeg gebracht op de werkvloer en daarbuiten. U kunt bij Hinka Hoekstra terecht voor juridisch advies en begeleiding.

Ontslag

Dreigt er ontslag of bent u ontslagen door uw werkgever? Neem dan snel contact op! Als u onterecht ontslagen bent is het namelijk van belang snel in actie te komen. Binnen 2 maanden na het moment dat u ontslagen bent dient u een procedure bij de rechtbank te zijn gestart. Hinka kan u hierbij helpen. Ook kan zij u adviseren als er ontslag dreigt.

Beëindigingsregeling of vaststellingsovereenkomst 

Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden is het van belang de beëindigingsregeling of vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Vaak is het mogelijk de kosten hiervoor te verhalen op de werkgever.

Hinka zal bekijken of er geen sprake is van verwijt aan de zijde van de werknemer, de transitievergoeding voor u narekenen en alle overige onderdelen van de overeenkomst kritisch controleren.

Met een gecontroleerde overeenkomst weet u dat u juridisch goed zit en mogelijk aanspraak kunt maken op een WW-uitkering bij het UWV.

Loonvordering

Hebt u nog achterstallig salaris of vakantiegeld tegoed? Betaalt de werkgever niet alles uit? Het is mogelijk een loonvordering in te stellen bij de rechtbank. Hinka heeft hier veel ervaring mee en kan de procedure snel voor u starten.

 

Ontbinding

Wil de werkgever van u af en het contract laten ontbinden bij de rechter? Het is in uw belang hiertegen verweer te voeren, zeker als het u er niet mee eens bent. Neem hiervoor een advocaat in de arm zoals Hinka, zij is ervaren in het arbeidsrecht.

Ontslagvergunning

Heeft uw werkgever een ontslagvergunning voor u aangevraagd bij het UWV? Het is mogelijk hiertegen verweer te voeren. Hinka kan u hierbij helpen. Let wel op de korte termijnen en kom snel tot actie. 

  • Ontslag

  • Beëindigingsregeling of vaststellingsovereenkomst

  • Loonvordering

  • Ontbinding arbeidsovereenkomst
  • Ontslagvergunning UWV

bottom of page